Constructii

Alcoma Iron Construction considera ca fiecare construcție sau element de constructie trebuie să satisfacă un ansamblu de condiții tehnice sau cerințe tehnico-economice principale, care privesc durabilitatea în timp, robustețea structurala, rezistența la foc, rezistența și stabilitatea construcției, condiții fizice și igienice, arhitectonice, economico-organizatorice.

Parerea noastra este ca structura sau scheletul de rezistență reprezintă un ansamblu de elemente structurale (stâlpi, grinzi, pereți, planșe etc), aranjate în asa fel încât să asigure preluarea și transmiterea încărcărilor ce acționează asupra ei, fără sa pericliteze siguranța și integritatea clădirii. Deci conceperea și dimensionarea structurii de rezistență a unei clădiri este un proces complex și trebuie să corespundă unor cerințe de ordin:

Alcoma Iron Construction
Alcoma Iron Construction
 • ingineresc – structura trebuie sa îndeplinească toate cerințele normelor de proiectare impuse, și anume: cerințe privind rezistenta, stabilitatea, ductilitatea, deformabilitatea, siguranța în exploatare;
 • arhitectural – structura trebuie să corespundă funcțional destinației stabilite și să prezinte un aspect estetic agreabil;
 • economic – de-a minimiza costurilor, reducerea consumul de materiale, a cheltuielilor privind execuția, transportul și montajul elementelor structurale, precum și mentenanța în timp, de asemenea soluția trebuie să fie eficientă și sustenabilă;

Pentru o constructie este important ca structura acesteia sa fie stabila si rezistenta. Aceste exigente se pot indeplini prin mai multe variante de proiectare, insa foarte putine variante vor oferi si costuri minime de executie.

Noi consideram optimizarea unui proiect de structură de rezistență ca face ca proiectul rezultat să poată fi executat cu consumuri minime de resurse materiale, umane și tehnologice, asigurând în același timp stabilitatea și rezistența construcției proiectate.

 1. Infrastructura

Infrastructura, substructura sau fundaţiile reprezintă baza de susţinere a unei construcţii, având rolul de a transmite solului greutatea clădirii.

Fundația este elementul de construcție care se află în contact direct cu terenul bun de fundare și transmite acestuia toate încărcăturile care acționează construcția.

Fundația este partea principală a infrastructurii clădirii prin intermediul căreia se realizează rezemarea pe pământ.

Deoarece pământul de fundare are caracteristici mecanice inferioare celor ale materialelor de construcții folosite pentru realizarea fundațiilor, forma lor este în general evazată, sugerând o analogie cu rădăcinile arborilor.

Capacitatea portantă a terenului este determinata de presiunea maximă pe care o poate suporta terenul de fundare, fără a exista pericolul cedării acestuia sau a unor tasări care să pericliteze construcția.

Capacitatea portantă depinde de natura pământurilor în care se amplasează fundația. La calculul și dimensionarea sistemului de fundare pe lângă considerarea solicitărilor aduse de clădire trebuie ținut seama de natura terenului de fundare și implica stabilirea tipului, a dimensiunilor geometrice a tălpii fundației, a adâncimii de fundare (la care se găsește terenul bun), și a caracteristicilor de rezistenta și deformabilitate a materialelor folosite.

Având o vastă experienţă în domeniul construcţiilor, Alcoma Iron Construction de-a lungul timpului a întâlnit diferite tipuri de fundaţii printre acestea numărându-se: fundaţiile pe piloni de impact, piloni foraţi, fundaţii pe chesoane şi fundaţii pe coloane pe pământ stabilizat. Necesităţile celor mai întâlnite substructuri sunt îndeplinite prin executarea unor casete rigide din beton armat, a unor pereţi perimetrali şi nucleu din beton armat, de stâlpi şi plăci de beton armat, respectiv dale intermediare din beton armat. Temelia clădirii este asigurată prin piloni secanţi, care acţionează atât ca o barieră împotriva pătrunderii apei cat şi cu rol de susţinere a solului.

Alcoma Iron Construction
Alcoma Iron Construction
 1. Suprastructura

Din punct de vedere al elementelor structurale, implementarea cerinţelor tot mai ridicate pe care le implică ridicarea unei clădiri duce la necesitatea de a adopta tehnologii tot mai complexe, utilizarea de materiale de înaltă performanţă şi o forţă de muncă înalt calificată. Am consolidat acest fapt drept unul din punctele noastre forte şi am creat condiţii care ne permit sa oferim suport optim clienţilor noştri spre a obţine timpi de implementare mai scurţi, în conformitate cu termenele contractuale.

Alcoma Iron Construction oferă o paletă largă de servicii în domeniul construcţiilor începând de la inginerie de infrastructură şi continuând cu ridicarea structurii supraterane a unei clădiri, cuprinzând toate lucrările cu beton armat, armături rigide din oţel, cât şi structuri metalice. Realizăm aceste lucrări cu mijloace proprii din cadrul grupului de companii Bog’Art şi în strânsă colaborare cu partenerii noştri de lungă durată pentru a ne asigura că obiectivele noastre în materie de calitate sunt implementate.

 1. Instalatii sanitare,termice si electrice

Dorinta noastra a celor de la Alcoma Iron Construction este aceea de a construi şi pentru întreg ciclul de viaţă al clădirii, astfel acordăm o atenţie deosebită confortului utilizatorului final – în special în ceea ce priveşte sistemele de încălzire, cel sanitar, electric. Un alt motiv este următorul: sistemele funcţionale ale unei clădiri reprezintă o parte semnificativă din valoarea totală a unui proiect, cu costuri operaţionale permanente. De acest motiv încă de la început, acoperim toţi paşii necesari pentru o funcţionare optimă prin intermediul studiilor de fezabilitate, optimizarea costurilor, corelarea elementelor de proiectare – echipament, practici revizuite de punere în aplicare şi operaţionale.

Eforturile noastre se îndreaptă spre integrarea cu succes a următoarelor produse:

 • Sisteme de încălzire şi răcire
 • Sistem de distribuire a apei calde şi reci
 • Sisteme de ventilaţie, desfumare şi evacuare CO2
 • Ventilaţia zonelor pentru fumat
 • Obiecte sanitare
 • Instalaţii de alimentare cu gaz
 • Sisteme de gestionare a deşeurilor
 • Sisteme de gestionare a apei de ploaie
 • Sisteme de operare a instalaţiilor anti-incendiu
 • Sisteme de protecţie împotriva incendiilor
 • Generatoare de rezervă şi surse neîntreruptibile de tensiune (UPS)
 • Iluminat de interior, exterior şi de urgenţă
 • Sisteme de alarmă: incendii, securitate şi control acces, bariere
Alcoma Iron Construction