Proiectare si Arhitectura

Elaboram  următoarele tipuri de proiecte:

 • Proiecte urbanistice de detaliu (P.U.D), zonale (P.U.Z) ,generale (P.U.G), studii de oportunitate, documentaţii tehnice de avizare.
 • Proiecte de execuţie pentru construcţii civile şi industriale, pentru următoarele specialităţi: arhitectură, restaurare, structura de rezistenţă, instalaţii electrice, curenţi slabi, termice, ventilaţii, sanitare şi de incendiu.
 • Proiectele se pot întocmi la fazele cerute prin lege C.U (documentaţie pentru obţinere certificat de urbanism) , S.F. (studiu de fezabilitate, antemăsurători), D.T.A.C (documentaţie tehnică pentru obţinerea autorizaţiei de construcţie), P.T. (proiect tehnic), D.E. (detalii de execuţie), documentaţie economică (devize).
Alcoma Iron Constructions
Alcoma Iron Constructions

VĂ PUTEM OFERI PROIECTUL COMPLET PENTRU ORICE TIP DE CONSTRUCŢIE

 • locuinţe individuale – permanente şi de vacanţă
 • locuinţe colective şi cuplate
 • clădiri de birouri
 • clădiri cu destinaţie de hotel, pensiune
 • spaţii alimentaţie publică – restaurante, cafenele, baruri
 • obiective culturale – librarii, biblioteci, muzee, centre multifuncţionale, centre culturale etc
 • clădiri cu destinaţie recreaţionala – music club, cluburi, bowling, bazine de înot, terenuri de sport
 • construcţii agricole şi industriale (hale de depozitare, ferme, grajduri pentru animale etc.)
 • clădiri cu destinaţie comercială şi servicii – magazine, showroom, service auto, pieţe
 • instituţii publice primărie, grădiniţă, şcoală, liceu, universitate etc.
 • centre sportive şi de întreţinere corporală (SPA)
 • clădiri pentru servicii medicale – spitale, clinici, cabinetemedicale, centre de analize
 • staţii distribuţie carburanţi

Proiecte de amenajare interioară (design interior) pentru:

 • locuinţe garsoniere, apartamente, case
 • horeca – hoteluri, restaurante, cafenele, baruri
 • spaţii recreaţionale – cluburi sportive, săli de fitness etc
 • centre de înfrumuseţare
 • medical – farmacii, cabinetemedicale, clinicietc
 • birouri de companie
 • educaţie – gradinte, after school, şcolietc
 • design de mobilier
 • proiecte pentru consolidarea, restaurarea, extinderea şi conversia clădirilor existente
 • expertize tehnice pentru construcţii existente
 • documentaţii tehnice pentru obţinerea avizelor
 • scenariu de siguranţă la foc
 • calculul coeficientului de izolare termică globală „G”
Alcoma Iron Constructions
Alcoma Iron Construction

CONSULTANTA

Oferim consultanta cu privire la majoritatea problemelor ce ţin de proiectarea şi construirea investiţiilor imobiliare:

 • Consultanta în alegerea unui teren, a unei construcţii vechi sau a unei construcţii existente
 • Studiu de fezabilitate Consultanta cu privire la viabilitatea unei investiţii
 • Consultanta cu privire la optimizarea costurilor de investiţie prin alegerea corectă a sistemelor constructive, materialelor de construcţie, echipamentelor de instalaţii
 • Consultanta cu privire la eficientizarea energetică a clădirii

AVIZARE SI AUTORIZARE

Firma noastră poate depune şi ridica, la cererea dumneavoastră, documentaţia privind obţinerea certificatului de urbanism, avizelor şi acorduri cerute prin certificatul de urbanism, autorizaţiei de construcţie. Nu se pot garanta termenele obţinerii documentaţiei, acestea fiind legate de instituţiile la care documentele sunt depuse.